DEFT

Aktualności

Menu
22.07.2022

Informacja

Informujemy, że jednoosobowa działalność gospodarcza pod firmą "D.E.F.T. POLSKA" Marian Buroń (jw.), została przekształcona na podstawie art. 551 § 5 k.s.h. i w trybie art. 584- 58413 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t. j. Dz. U. 2020 poz. 1526 dalej jakok.s.h.) w jednoosobową spółkę kapitałową: DEFT Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zgodnie z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 22 lipca 2022r.