DEFT

Kontakt

Menu
, tel

Wszystkich zainteresowanych dodatkowymi informacjami odnośnie naszej firmy prosimy o kontakt:

D.E.F.T. Polska Marian Buroń

41-909 Bytom
ul. Świętochłowicka 3

tel.: +48 32 348 24 48
tel.: +48 32 348 24 49
fax: +48 32 249 58 60
e-mail: biuro@deft.com.pl

Pokaż trasę dojazdu

GPS: 50.325141954038976 18.927147388458252

Kontakt:

Kontakt telefoniczny

Właściciel
Marian Buroń

Sekretariat

tel.: +48 32 348 24 48
fax.: +48 32 349 58 60
biuro@deft.com.pl

 


Dyrektor Zarządzający

Marcin Buroń

tel.: +48 32 397 67 44
marcin.buron@deft.com.pl

 

Dyrektor Finansowy

Barbara Hamala

tel.: +48 32 397 67 45
barbara.hamala@deft.com.pl


Dział Handlowy

Kierownik Działu
Wojciech Biedrawa

tel.: +48 32 397 67 48
wojciech.biedrawa@deft.com.pl

 


Dział Księgowości

Specjalista ds. Księgowych
Małgorzata Mikos

tel.: +48 32 397 67 58
malgorzata.mikos@deft.com.pl

 

Dział Administracji i Kadr

Kierownik Działu Administracji i Kadr
Ewa Teszner

tel.: +48 32 397 67 43
ewa.teszner@deft.com.pl

 

 


Dział Techniczny

Kierownik Działu 
Grzegorz Sieg

tel.: +48 32 397 67 46
grzegorz.sieg@deft.com.pl

 

Zastępca Kierownika ds. Serwisu
Rafał Górnecki

tel.: +48 32 397 67 50
rafal.gornecki@deft.com.pl

 

 

Dział Marketingu

Sylwia Debudaj

tel.: +48 32 397 67 57
sylwia.debudaj@deft.com.pl

 

 

 

Formularz zapytań

Zapraszamy do skorzystania z naszego formularza zapytań. Za jego pośrednictwem mogą Państwo zadać nam dowolne pytanie lub przekazać uwagi dotyczące naszej firmy i oferty.

Dane kontaktowe:

Czego dotyczy Twoje pytanie lub uwaga?W jaki sposób chcesz otrzymać odpowiedź na swoje pytanie?


* - pole obowiązkowe


Szanując Państwa prywatność oraz dbając o to, abyście Państwo wiedzieli, kto i w jaki sposób przetwarza Państwa dane osobowe, poniżej przedstawiamy następujące informacje:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest DEFT Polska Marian Buroń z siedzibą w Bytomiu przy ulicy Świętochłowickiej 3, tel: +48 32 348 24 48, e-mail: biuro@deft.com.pl
2. Mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania, żądania ich usunięcia lub wniesienia sprzeciwu z powodu Państwa szczególnej sytuacji. Mają Państwo również prawo do żądania od Nas ograniczenia przetwarzania Państwa danych, a także do ich przenoszenia.
3. Jeżeli uznają Państwo, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w kilku różnych celach tj. dla prawidłowej realizacji umowy, dla celów podatkowych, a także mogą być przetwarzane dla dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa cywilnego, jeśli takie się pojawią.
5. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, lecz konieczne do udzielenia odpowiedzi, a także ewentualnego zawarcia i wykonania umowy.
6. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) - dalej RODO, (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy), art. 6 ust. 1 lit. c RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który na Nas ciąży takiego jak np. obowiązek archiwizacyjny) oraz art. 9 ust. 2 lit. f RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń).
7. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa, w tym Urząd Skarbowy, a ewentualnie także podmioty świadczące na Naszą rzecz usługi księgowe, transportowe, dostarczające przesyłki kurierskie i pocztę. Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
8. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
9. Państwa dane osobowe będą przez Nas przetwarzane przez cały czas, przez który umowa będzie wykonywana, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy i w związku z realizacją 5 letniego obowiązku archiwizacyjnego.