DEFT

Firma

Menu

D.E.F.T. Polska w sposób ciągły monitoruje informacje na temat wspólnotowych programów wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw.

W ramach dotychczasowych programów zrealizowaliśmy projekty w zakresie:

1) Zakup i instalacja zintegrowanego systemu ERP wspomagającego zarządzanie w przedsiębiorstwie

W dniu 05.06.2014r. podpisaliśmy umowę na realizację projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Przedmiotem projektu jest zakup systemu wspomagającego zarządzanie w przedsiębiorstwie klasy ERP wraz z infrastrukturą informatyczną. Wykonanie założonego projektu zaowocuje usprawnieniem procesu zarządzania firmą oraz zintegruje wszystkie obszary działalności przedsiębiorstwa. Dodatkowo poprawi przepływ informacji, a także przyśpieszy kontakty z klientami i realizacje zamówień.

 
2) Zakup specjalistycznego pogotowia serwisowego

W okresie od września 2010 r. do marca 2011 r. zrealizowaliśmy projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Celem projektu było stworzenie specjalistycznego pogotowia serwisowego wyposażonego w nowoczesne urządzenia przystosowane do pracy w atmosferze zagrożenia wybuchem. Realizacja ww. przedsięwzięcia przyczyni się do umocnienia pozycji firmy na rynku polskim.

W celu zapoznania się z zakresem projektu oraz oferowanymi usługami prosimy kliknąć w niżej zamieszczoną tablicę informacyjną.

3) Mobilny zestaw do nakładania powłok antykorozyjnych

W okresie od maja 2005 r. do września 2006 r. zrealizowaliśmy projekt „Zakup nowoczesnych urządzeń do nakładania powłok antykorozyjnych” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw na lata 2004-2006.

Celem projektu był wzrost konkurencyjności poprzez zakupienie specjalistycznego sprzętu, a następnie wprowadzenie nowej usługi przy użyciu technologii dotąd niedostępnej na rynku krajowym.  Nowa usługa umożliwia wykonywanie ochrony antykorozyjnej armatury przemysłowej i innych elementów stalowych.

Projekt polegał na zakupie urządzeń kontrolno-pomiarowych oraz samochodu z zabudową urządzeń. Dzięki jego realizacji firma D.E.F.T. Polska rozszerzyła swoją działalność na inne sektory gospodarki. Istotne jest także to, iż środek używany do nakładania powłok jest nietoksyczny, naturalny, ekologiczny i ma pozytywny wpływ na środowisko.