DEFT

Antykorozja

Menu

W ramach ochrony antykorozyjnej oferujemy:

  • Oczyszczanie powierzchni stalowych.
  • Nakładanie powłok antykorozyjnych na armaturze przemysłowej, kształtkach, łukach, zbiornikach, rurach itp.
  • Rehabilitację powłok antykorozyjnych.
  • Zabezpieczenia połączeń montażowych (spawów) na rurociągach stalowych.